خدمات محاسبات و نظارت سازه‌ای برج سایه تهران

کارفرما: بخش خصوصی

این ساختمان شامل ٢ طبقه مرکز خرید و ١۴ طبقه تجاری -اداری می باشد و ۴ طبقه زیرزمینی این ساختمان به عنوان پارکینگ و فروشگاه در نظر گرفته شده است.

تعداد طبقات
20
ارتفاع کلی
61.6 متر
ارتفاع از سطح زمین
52 متر
مساحت
٢۶۵٠٠ متر مربع

ویژگی‌های سازه‌ای :

^
واقع شدن ساختمان در یک منطقه با ریسک بالای زلزله خیزی
^
استفاده از قالبهای بتنی مسلح بهعنوان سیستم باربر به همراه یک شالوده گسترده با قطر ٢ متر ضخامت