طرح خط 1 قطار شهري شيراز

موقعيت : استان فارس ـ شيراز
كارفرما: سازمان قطار شهري شيراز و حومه

طول خط :
15 کیلومتر دوقلو
تعداد ایستگاه ها :
14ایستگاه (باکس های سازه ای)
قطر داخلی حفاری :
6 متر
روش حفاری :
مکانیزه با استفاده از دستگاه های TBM
ابعاد شفت ورودی TBM :
15×120×25
شرایط زمین :
از رس نرم تا رس سخت با شن و ماسه متغير است. لنزهاي به شكل شني و ماسه‌اي با آب فشرده در همه جا مشترك است.
کارخانه سگمنت :
سگمنت‌هاي پيش‌ساخته عرض 4/1 متر و ضخامت 300 ميلميتر در نظر گرفته شده‌اند. رينگها بصورت Universal هستند و هركدام از 5 سگمنت و يك كليد ساخته شده‌اند.
زمان شروع :
تیر ماه 80
زمان خاتمه :
تیر ماه 91