طرح تونل‌هاي قطار شهري اصفهان

موقعيت : استان اصفهان
كارفرما: سازمان قطار شهري اصفهان و حومه

شرح خدمات :
طراحی – نظارت کارگاهی – نظارت عالیه
طول خط :
5.3 کیلومتر دوقلو
تعداد ایستگاه ها :
7 ایستکاه (باکس های سازه ای)
قطر داخلی حفاری :
6 متر
روش حفاری :
مکانیزه با استفاده از دستگاه های TBM
ابعاد شفت ورودی TBM :
15×120×19
شرایط زمین :
در ابتدا بصورت رس سخت و نرم تا رس سيلت‌دار و سيلت ماسه‌دار و سپس شني و نزديك رودخانه به صورت شني ـ ماسه‌اي تبديل مي‌شود. شنهاي نرم يا ماسه‌اي، تخته‌سنگهاي بزرگ و كنگلومرا به شكلهاي مختلف در هم قفل شده‌اند و وضعيت را به شكل بسيار سختي براي اجرا درآورده است
کارخانه سگمنت :
سگمنت‌هاي پيش‌ساخته عرض 4/1 متر و ضخامت 300 ميلميتر در نظر گرفته شده‌اند. رينگها بصورت Universal هستند و هركدام از 6 سگمنت و يك كليد ساخته شده‌اند.
زمان شروع :
تیر ماه 81
زمان خاتمه :
فروردین ماه 86