پروژه‌های شاخص مترو و راه آهن

طول خطوط مترو و راه آهن
600 کیلومتر
طول تونل های مکانیزه و NATM
70 کیلومتر
طول پل ها
20 کیلومتر
طول مسیرهای سطحی
500 کیلومتر
قطر تونل ها
از 6/8 متر تا 8/4 متر
تعداد ایستگاه های مترو و راه آهن
65 ایستگاه
تعداد پروژه های تاسیسات ویژه و ناویژه
4 پروژه
تعداد ناوگان
335 دستگاه

طرح خط 1 قطار شهري شيراز

طرح تونل‌هاي قطار شهري اصفهان

طراحی و نظارت 2 ایستگاه خط 6 متروی تهران

تجهیز ناوگان متروی شیراز، اصفهان و تبریز

مطالعات قطار برقی شهر جدید صدرا

طرح تونل‌هاي خط 6 متروی تهران

طرح خط A قطار شهری قم

مدیریت طرح پروژه های خطی