موقعيت : استان تهران ـ شهر تهران

 

كارفرما: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

اهداف پروژه

  • بررسی سناریوهای مختلف آبرسانی اضطراری تهران
  • تهیه طرح تفصیلی مطالعات صورت گرفته