موقعيت : استان فارس ـ شيراز

كارفرما: سازمان قطار شهري شيراز و حومه

زمينه طرح

سازمان قطار شهري شيراز، مهندسين مشاور عمران محيط زيست را به عنوان مشاور كارهاي سيويل براي قسمتهاي اصلي خط يك حمل و نقل ريلي شيراز در نظر گرفته است. اين مسير از سطح زمين عبور مي‌كند. و در فاصله ۷/۱ كيلومتري از ايستگاه اول به اندازه ۱۴ متر به عمق زمين مي‌رود. سپس اين خط به شكل كوهاني در جهت شمال غربي بلوار مدرس و بلوار كريم‌خان حركت مي‌كند. اين مسير از زيرگذر در نزديكي يكي از محلهاي تاريخي شيراز عبور مي‌كند. اين قسمت از پروژه به صورت تونلهاي دوقلو به قطر داخلي ۶ متر هركدام به طول ۱۵ كيلومتر براي ساخت در نظر گرفته شده است، كه توسط ماشينهاي تونل‌سازي TBM شركت NFM ساخته مي‌شوند. شرايط زمين از رس نرم تا رس سخت با شن و ماسه متغير است. لنزهاي به شكل شني و ماسه‌اي با آب فشرده در همه جا مشترك است. اين بخش از پروژه در آبان ماه ۱۳۸۹ با موفقيت افتتاح گرديد. تا اين تاريخ در بين كليه پروژه­هاي قطار شهري در سطح كشور اين اولين پروژه مي­باشد كه بخش تونلهاي آن به روش TBM با موفقيت به پايان رسيده است.