موقعيت : استان كردستان ـ شهر سنندج

كارفرما: شركت آب منطقه‌اي غرب

در كردستان، در اراضي پاياب سد قشلاق ۳٫۰۰۰ هكتار اراضي مناسب كشاورزي وجود دارد.

اهداف طرح

  • آبياري اراضي مرتفع از طريق سيستمهاي پمپي (به روش سنتي)
  • آبياري اراضي مرتفع از طريق سيستمهاي آبياري باراني

 

قسمتهاي مهم پروژه

  • ۴ سازه آبگير سد قشلاق
  • ۴ تلمبه‌خانه بزرگ با ظرفيت كل ۳/۳ مترمكعب در ثانيه
  • ۱۱ كيلومتر خطوط اصلي چدن نشكن براي پمپ كردن آب و ۴۵ كيلومتر خط لوله براي خطوط ثقلي آبياري
  • مخازن ذخيره با ظرفيت كل ۳۵٫۰۰۰ مترمكعب