کارفرما سازمان قطار شهری تهران و شرکت ملی ساختمان

  • طول مسیر ۳۰ کیلومتر
  • مسیراز جنوب شرقی تا شمال غربی تهران مشتمل بر ۲۷ ایستگاه
  • تقاطع با خط­های ۱ تا ۵
  • مسئولیت این مشاور مطالعات فاز ۱، ۲ و ۳ تونل­های عمیق به روش­های TBM و NATM
  • تهیه اسناد مناقصه خرید TBM