موقعيت : استان کرمانشاه ـ شهر کرمانشاه

كارفرما: شهرداری کرمانشاه – سازمان قطار شهري کرمانشاه

زمينه طرح

سازمان قطار شهري کرمانشاه، مهندسين مشاور عمران محيط زيست را به عنوان مشاور كارهاي سيويل براي قسمتهاي زیرزمینی خط يك قطار شهری شهر کرمانشاه در نظر گرفته است. مسیر در ابتدای خط و در قسمت شمالی بصورت مرتفع اجرا گردیده است و پس از عبور از سه راه ۲۲ بهمن پس از طی مسافتی حدود ۲۵۰ متر بصورت همسطح در طولی حدود ۵ کیلومتر به زیرزمین منتقل می گردد. در طی مسیر با توجه به وجود برخی از اماکن تاریخی و بافت فرسوده و همچنین تغییر نوع خاک از پیچیدگیهای خاصی تبعیت می نماید. در قسمت زیرزمینی متروی کرمانشاه ۷ ایستگاه وجود دارد که همگی بصورت زیرزمینی می باشند. طراحی تونل ها به جز ۱۷۰ متر ابتدای مسیر بصورت اتریشی می باشد. سیستم تامین توان قطارها از نوع ریل سوم می باشد.

ايستگاهها

  • در مسير تونل‌ ۷ ايستگاه و همگی بصورت زیرزمینی در نظر گرفته شده است.