طرح فاضلاب ماکو

مکان: مرز بازرگان – شهر ماکو

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

اهداف طرح

بهره برداری از شبکه جمع آوری وتصفیه خانه فاضلاب شهر ماکو با پیش بینی جمعیت 80000 نفر با افق طرح 1400

بخش های عمده پروژه

^
114 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب
^
1 ایستگاه پمپاژ
^
تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 15000 متر مکعب

شرح خدمات

^
مطالعات زیست محیطی
^
مطالعات مقدماتی و مرحله اول
^
مطالعات مرحله دوم و تفصیلی
^
نظارت کارگاهی و عالیه در زمان اجرا
شنبه تا چهارشنبه
۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰

آدرس: تهران، خیابان سئول شمالی، بالاتر از اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، مابین چهارم شرقی و سوم شرقی، پلاک ۱۲۲

تلفن: ۸۸۰۴۶۶۸۶

تلفن: ۸۸۰۴۶۶۶۲

فاکس: ۸۸۰۴۳۹۴۲

کد پستی: ۱۹۹۵۹۴۳۴۵۳