طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران

مکان: شهر تهران

کارفرما: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

 

اهداف طرح:

^
بررسی سناریوهای مختلف آبرسانی اضطراری تهران
^
تهیه طرح تفصیلی مطالعات صورت گرفته