مطالعات قطار برقی شهر جدید صدرا

کارفرما: شرکت عمران شهر جدید صدرا

خدمات مشاور: مطالعات مرحله مقدماتی و تفصیلی (مرحله اول و دوم) طرح

نقطه شروع خط
ایستگاه H3 خط سه متروی شیراز
طول کل مسیر
حدود 13 کیلومتر
نقطه پایان خط
پارک موضوعی کندو
ارتباط با سایر خطوط
در ادامه خط سه متروی شیراز بصورت یکپارچه و بدون هرگونه تبادل مسافر
تعداد ایستگاه ها
3
سرفاصله زمانی
6 دقیقه
طول سکو ایستگاه ها
102متر
نوع ناوگان
مشابه ناوگان خط یک و ۳ متروی شیراز-آرایش قطار +Tc-Mp-M-Mp-Tc+
نوع سیستم برق رسانی
برق بالاسری 1500 VDC
تعداد قطار مورد نیاز در افق طرح (1405)
8 رام
سرعت طرح
80 Km/h
PPHPD
8400 مسافر
جمعیت شهر جدید صدرا سال 1395
91،863 نفر
جمعیت شهر جدید صدرا افق 1405
465،770 نفر
^
ایستگاه در ارتفاع در ورودی شهر جدید صدرا شامل تیکت هال، سکو و دسترسیهای مسافری به سطح زمین حدوداً به مساحت 6500 متر مربع و ایستگاه زیر زمینی در مرکز شهر صدرا شامل تیکت هال، سکو و دسترسیهای مسافری به سطح زمین به مساحت حدود 7500 متر مربع می باشد.
^
ایستگاه ابتدایی مسیر ایستگاه مشترک با خط 3 متروی شیراز و بصورت زیر زمینی می باشد که اجرای آن توسط سازمان قطارشهری شیراز انجام می گیرد.
^
همچنین ایستگاه انتهایی مسیر نیز بصورت همسطح و در مقابل بزرگترین مجتمع پیوند عضو در جنوب کشور به مساحت حدودی 7000 متر مربع احداث خواهد شد.