طرح تونل‌هاي خط 6 متروی تهران

موقعيت: استان تهران  
کارفرما: سازمان قطار شهری تهران و شرکت ملی ساختمان

^
طول مسیر 30 کیلومتر
^
مسیراز جنوب شرقی تا شمال غربی تهران مشتمل بر 27 ایستگاه
^
تقاطع با خط­های 1 تا 5
^
مسئولیت این مشاور مطالعات فاز 1، 2 و 3 تونل­های عمیق به روش­های TBM و NATM
^
تهیه اسناد مناقصه خرید TBM